Budowa elektrowni biogazowej w Piaskach

Informacje o projekcie

Teren, na którym będzie się znajdować inwestycja (obręb geodezyjny wsi Siedliszczki) zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Piaski, zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Piaskach, przeznaczony jest pod rozwój obiektów produkcyjnych i usługowych.

Podstawowym atutem tej lokalizacji jest sąsiedztwo Spółdzielni Mleczarskiej Piaski, która będzie głównym odbiorcą ciepła, a także dostawcą frakcji płynnej biomasy do celów produkcyjnych biogazowni. Elektrownia biogazowa usytuowana będzie po stronie południowo-wschodniej Spółdzielni Mleczarskiej, tuż za ogrodzeniem.