O firmie

1000 MWh
Wytworzonej energii elektrycznej
10000 GJ
Wytworzonej energii cieplnej

Bioelektrownia metanowa zlokalizowana jest w miejscowości Piaski ul. Zamojska 26C, obręb Siedliszczki gmina Piaski powiat świdnicki, w sąsiedztwie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach.

Bioelektrownia  zajmuje się produkcją energii elektrycznej i cieplnej jako odnawialne źródło energii. Do produkcji energii wykorzystuje się  technologię beztlenowej fermentacji metanowej płodów rolnych. Substratami wykorzystywanymi w fermentacji metanowej są produkty pochodzenia organicznego zarówno  w formie stałej jak i płynnej.

W zbiornikach fermentacyjnych następuje proces właściwej fermentacji mezofilnej. W górnej części fermentora gromadzi się biogaz ( główny składnik metan 50-85%), który po uzyskaniu odpowiedniego ciśnienia oraz oczyszczeniu kierowany jest do kogeneratora. W kogeneratorze następuje spalanie biogazu, co wiąże się z wytwarzaniem energii elektrycznej i cieplnej. Energia elektryczna odbierana jest przez operatora lokalnego tj. PGE Dystrybucja Lublin. Energia cieplna powstająca w procesie chłodzenia bloku energetycznego odzyskiwana jest dla potrzeb instalacji ciepłowniczej ogrzewającej fermentory. Natomiast energia cieplna uzyskana z wymiennika spaliny – woda, dostarczana jest do instalacji ciepłowniczej OSM Piaski.

Końcowym produktem rozkładu materii organicznej oprócz biogazu jest płynna substancja pofermentacyjna, stanowiąca naturalny nawóz zawierający głównie takie związki jak azot, fosfor i potas.

Zobacz wideo
Play Video