Elektrownia biogazowa

Planowana przez Naszą Spółkę elektrownia do napędzania bloku energetycznego wykorzystywać będzie metan, który jest głównym składnikiem, powstałego w procesie fermentacji metanowej, biogazu.

Technologia i środowisko

Koncepcja technologiczna tej inwestycji opiera się na znanej i stosowanej już szeroko w Europie (Niemcy, Austria, Holandia) technologii NaWaRo, co znaczy „źródła odnawialne”.

Regulacje prawne

Zakres prawny działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej reguluje Ustawa Prawo Energetyczne. Zgodnie z art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Technologia i środowisko

Technologia

Koncepcja technologiczna tej inwestycji opiera się na znanej i stosowanej już szeroko w Europie (Niemcy, Austria, Holandia) technologii NaWaRo, co znaczy „źródła odnawialne”. Rozpowszechniona wersja tej technologii jako substrat do produkcji biogazu wykorzystuje biomasę miękką pozyskiwaną bądź to z plantacji celowych roślin takich jak kukurydza, buraki cukrowe lub pastewne, słonecznik, różnego rodzaju trawy lub zboża, bądź to z odpadów poprodukcyjnych przemysłu spożywczego (np. z mleczarni, browarów, ferm hodowlanych oraz innych odpadów organicznych).

 Bioelektrownia będzie obiektem wysoce zautomatyzowanym. Cały przebieg procesu fermentacji odbywał się będzie samoczynnie. Pracy ludzkiej wymagać będą jedynie czynności związane z dowozem surowca energetycznego i wykonywaniu okresowych konserwacji urządzeń i czynności kontrolnych. Dostawa frakcji płynnej odbywać się będzie raz dziennie z pobliskich zakładów mleczarskich. Okresowej konserwacji wymagać będzie jednostka prądotwórcza. Dwa razy do roku uzupełniany będzie olej silnikowy. Czas pracy bloku energetycznego do generalnego remontu wynosi 110.000 godzin pracy. 

Środowisko

W przypadku inwestycji w zakresie budowy biogazowni wykorzystujących do produkcji metanu substraty roślinne i odpady poprzemysłowe występuje pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego poprzez zaniechanie emisji szkodliwych związków do atmosfery. Przede wszystkim chodzi tu o zaniechanie emisji gazów i pyłów (głównie tlenków azotu) oraz dwutlenku węgla, jakie miałoby miejsce w przypadku zastosowania konwencjonalnych (tzw. „czarnych”) źródeł energii. 

Elektrownia biogazowa to rodzaj instalacji, która wytwarza energię elektryczną ze źródeł odnawialnych i dzięki temu chroni środowisko naturalne poprzez efekt tzw. zaniechanej emisji dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery. Przez „emisję zaniechaną” należy rozumieć ilość CO2, jaka zostałaby dostarczona do atmosfery w wyniku produkcji energii z użyciem paliw konwencjonalnych (np. węgla kamiennego).

Prognozowana wielkość produkowanej w planowanej instalacji energii wyniesie 6.200 MWh rocznie. Zakładając, że dla uzyskania 1 MWh energii potrzeba wyemitować 950 kg CO2, roczna zaniechana emisja dwutlenku węgla sięgnie prawie 5.938 ton. Natomiast w całym okresie eksploatacji biogazowni, który szacuje się średnio na 15 lat (zakładana amortyzacja infrastruktury), zaniechana emisja wyniesie blisko 89.063 tony CO2. Stanowi to bezpośredni efekt ekologiczny planowanego przedsięwzięcia.

Copyright © 2010 Bioenergia Polska
Wszelkie prawa zastrzezone / All rights reserved