Elektrownia biogazowa

Planowana przez Naszą Spółkę elektrownia do napędzania bloku energetycznego wykorzystywać będzie metan, który jest głównym składnikiem, powstałego w procesie fermentacji metanowej, biogazu.

Technologia i środowisko

Koncepcja technologiczna tej inwestycji opiera się na znanej i stosowanej już szeroko w Europie (Niemcy, Austria, Holandia) technologii NaWaRo, co znaczy „źródła odnawialne”.

Regulacje prawne

Zakres prawny działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej reguluje Ustawa Prawo Energetyczne. Zgodnie z art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Oferty

Powiadomienie o wyborze oferty - zapytanie ofertowe nr 3

W dniu 27.11.2013r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego 3/2013r. z dnia 18.11.2013r.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Biowatt S.A. ul. Garbary 102, 61-757 Poznań.

Czytaj całość

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe Nr 3/2013r

 

 

Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 3/2013 z dn. 18.11.2013r.

 

 

„Wynajem Linii Badawczej Nawozu Stałego 1 komplet do wytwarzania innowacyjnego nawozu z wykorzystaniem pofermentu powstającego w procesie wytwarzania biogazu rolniczego.”

 

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2013

 

 

      I.        ZAMAWIAJĄCY

 

WIKANA BIOENERGIA Sp. z o.o.

ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin

NIP: 712-317-91-70, REGON 060518598, KRS 0000338404

 

    II.        Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach realizowanego projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego nawozu wytwarzanego z wykorzystaniem pofermentu” w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Numer umowy o dofinansowanie: POIG.01.04.00-06-119/12

 

   III.        TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.). Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi z wyłączeniem przepisów, zasad i trybów przewidzianych w ustawie Pzp ze względu na fakt, iż Zamawiający nie jest Zamawiającym w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 3 cytowanej ustawy oraz nie zachodzą okoliczności, o których mowa w  art. 3 ust. 1 pkt 5 tejże ustawy.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie konkursu ofert.

 

Szczegółowy opis zamówienia w załącznikach.

 

Zapytanie ofertowe 3

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 Założenia techniczno-technologiczne

Czytaj całość

Powiadomienie o wyborze oferty - zapytanie ofertowe nr 2

Wikana Bioenergia Spółka z o.o.  informuje, że w dniu 09 lipca 2013 r. komisja przetargowa dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty.

Protokol z wyboru ofert

Czytaj całość

Zapytanie ofertowe nr 2

Ogłoszenie Zapytania ofertowego nr 2/2013 z dn 24.06.2013

„Wykonania projektu techniczno-technologicznego instalacji testowej do wytwarzania innowacyjnego nawozu z wykorzystaniem pofermentu powstającego w procesie wytwarzania biogazu rolniczego.” 

 

  

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013

  

ZAMAWIAJĄCY

 

WIKANA BIOENERGIA Sp. z o.o.

ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin

NIP: 712-317-91-70, REGON 060518598, KRS 0000338404

 

Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności w ramach realizowanego projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego nawozu wytwarzanego z wykorzystaniem pofermentu” w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Numer umowy o dofinansowanie: POIG.01.04.00-06-119/12

 

TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA

Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z póź. zm.). Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi z wyłączeniem przepisów, zasad i trybów przewidzianych w ustawie Pzp ze względu na fakt, iż Zamawiający nie jest Zamawiającym w rozumieniu art.3 ust.1 pkt. 3 cytowanej ustawy oraz nie zachodzą okoliczności, o których mowa w  art. 3 ust. 1 pkt 5 tejże ustawy.

Zamówienie zostanie udzielone na podstawie konkursu ofert.

Szczegółowy opis zamówienia w załącznikach. 

 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 Założenia techniczno - technologiczne 

Czytaj całość

Aktualności

7 października 2011 r.
 Uroczyste uruchomienie procesu technologicznego produkcji biogazu Biogazowni rolniczej w Siedliszczkach gm.Piaski.

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu dzisiejszym tj. 7 października 2011 roku o godz. 9:00 proces został uruchomiony w obecności najważniejszych władz samorządowych oraz przedstawicieli lokalnych kontrahentów. 

W dowód uznania członkowie Zarządu WIKANA Bioenergia Sp. z o.o. zostali uhonorowani przez marszałka województwa - Krzysztofa Hetmana i wicemarszałka Sławomira Sosnowskiego Medalem Województwa Lubelskiego

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w GALERII.

 

Czytaj całość

wrzesień-październik 2010
W związku z dużym zainteresowaniem realizowanym w Piaskach projektem, stworzyliśmy na naszej stronie Galerię, w której prezentujemy najświeższe zdjęcia z budowy bioelektrowni.

Czytaj całość

23 maja 2011 r.
W dniach 11-13 maja 2011 w Madrycie  odbyła się 14 edycja Międzynarodowych Targów Energii i Ochrony Środowiska GENERA. Targi GENERA są liderem pośród imprez targowych związanych z branżą energetyczną i ochrony środowiska.

Targi skierowane są do grupy profesjonalistów związanych z ogólnie pojętą branżą energii różnego typu: energia geotermalna, energia słoneczna, energia wodna, biopaliwa, biomasa i odpady, gaz i inne.

Targi GENERA zorganizowane zostały pod patronatem Instytutu Zróżnicowania Źródeł i Oszczędności Energii IDAE, przy współpracy z najważniejszymi hiszpańskimi organizacjami i instytucjami z branży energetycznej, takimi jak: Stowarzyszenie Producentów Energii Odnawialnych APPA, Stowarzyszenie Przedsiębiorców z Sektora Energii Wiatru AEE, Narodowa Komisja Energii, itp.

W tym roku firma  Wikana Bioenergia Sp. z o.o. reprezentowana przez Arkadiusza Wojciechowskiego i Magdalenę Kamińską po raz pierwszy wzięła udział w tym prestiżowym wydarzeniu. Nasi przedstawiciele podczas indywidualnych spotkań z firmami hiszpańskimi, włoskimi oraz portugalskimi mieli możliwość omówienia  zasad i zakreślenia obszarów potencjalnej współpracy zainteresowanych stron. 

 

Poniżej dokumentacja fotograficzna  z wyjazdu:

 

Image
Hala Targów
Image
Reprezentacja Wikana Bioenergia
Image
Jedno ze stoisk

 

Czytaj całość

wrzesień-październik 2010
Przyjmowanie biomasy
Przyjmowanie sieczki kukurydzianej na plac składowy biogazowni w Piaskach.

Czytaj całość

Copyright © 2010 Bioenergia Polska
Wszelkie prawa zastrzezone / All rights reserved