Elektrownia biogazowa

Planowana przez Naszą Spółkę elektrownia do napędzania bloku energetycznego wykorzystywać będzie metan, który jest głównym składnikiem, powstałego w procesie fermentacji metanowej, biogazu.

Technologia i środowisko

Koncepcja technologiczna tej inwestycji opiera się na znanej i stosowanej już szeroko w Europie (Niemcy, Austria, Holandia) technologii NaWaRo, co znaczy „źródła odnawialne”.

Regulacje prawne

Zakres prawny działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej reguluje Ustawa Prawo Energetyczne. Zgodnie z art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Koncesje/Certyfikaty

Po nowelizacji ustawy Prawo energetyczne 08.01.2010r. z dniem 11.03.2010r. weszło w życie wyłączenie z koncesjonowania wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego nawet w przypadku wytwarzania energii elektrycznej w kogeneracji/interpretacja URE.

W miejsce koncesji będzie wpis do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących sie wytwarzaniem energii elektrycznej z biogazu rolniczego  lub wytwarzaniem biogazu rolniczego. Działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego  lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dn 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007r Nr155,poz.1095, z późn. zm.) Organem prowadzącym rejestr jest Prezes Agencji Rynku Rolnego. Powyższa regulacja prawna będzie wprowadzona nowelizacją ustawy Prawo Energetyczne w dodanych art.9o-9s, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.

Wcześniejsze uregulowania prawne nakładały obowiązek uzyskania koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej. Objęte zostały wszystkie przedsiębiorstwa energetyczne produkujące energię w odnawialnych źródłach energii. Prawo energetyczne dawało wówczas przyszłym producentom energii możliwość uzyskania promesy koncesji. Zgodnie z art. 43 ust. 1 ustawy, prawo do ubiegania się o wydanie promesy koncesji posiadał każdy, kto zamierzał prowadzić działalność polegającą na: wytwarzaniu, przetwarzaniu, magazynowaniu, przesyłaniu, dystrybucji oraz obrocie paliwami i energią podlegających koncesjonowaniu. Promesa stanowi swego rodzaju przyrzeczenie udzielenia koncesji i w okresie ważności promesy Urząd Regulacji Energetyki (URE) nie może odmówić udzielenia koncesji na działalność określoną w promesie, chyba że uległ zmianie stan faktyczny lub prawny podany we wniosku o wydanie promesy (art. 43 ust. 4 ustawy).

Dla instalacji zlokalizowanej w miejscowości Piaski Wikana Bioenergia Sp. z o.o. uzyskała od Prezesa URE promesę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii wytwarzającym energię elektryczną w kogeneracji w dniu 03 lutego 2010 r.

Dla instalacji zlokalizowanej w miejscowości Rejowiec Fabryczny Wikana Bioenergia Sp. z o.o. uzyskała od Prezesa URE promesę koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej w odnawialnym źródle energii wytwarzającym energię elektryczną w kogeneracji w dniu 10 marca 2010 r.

Aktualności

7 października 2011 r.
 Uroczyste uruchomienie procesu technologicznego produkcji biogazu Biogazowni rolniczej w Siedliszczkach gm.Piaski.

Mamy przyjemność poinformować, że w dniu dzisiejszym tj. 7 października 2011 roku o godz. 9:00 proces został uruchomiony w obecności najważniejszych władz samorządowych oraz przedstawicieli lokalnych kontrahentów. 

W dowód uznania członkowie Zarządu WIKANA Bioenergia Sp. z o.o. zostali uhonorowani przez marszałka województwa - Krzysztofa Hetmana i wicemarszałka Sławomira Sosnowskiego Medalem Województwa Lubelskiego

 Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w GALERII.

 

Czytaj całość

wrzesień-październik 2010
W związku z dużym zainteresowaniem realizowanym w Piaskach projektem, stworzyliśmy na naszej stronie Galerię, w której prezentujemy najświeższe zdjęcia z budowy bioelektrowni.

Czytaj całość

23 maja 2011 r.
W dniach 11-13 maja 2011 w Madrycie  odbyła się 14 edycja Międzynarodowych Targów Energii i Ochrony Środowiska GENERA. Targi GENERA są liderem pośród imprez targowych związanych z branżą energetyczną i ochrony środowiska.

Targi skierowane są do grupy profesjonalistów związanych z ogólnie pojętą branżą energii różnego typu: energia geotermalna, energia słoneczna, energia wodna, biopaliwa, biomasa i odpady, gaz i inne.

Targi GENERA zorganizowane zostały pod patronatem Instytutu Zróżnicowania Źródeł i Oszczędności Energii IDAE, przy współpracy z najważniejszymi hiszpańskimi organizacjami i instytucjami z branży energetycznej, takimi jak: Stowarzyszenie Producentów Energii Odnawialnych APPA, Stowarzyszenie Przedsiębiorców z Sektora Energii Wiatru AEE, Narodowa Komisja Energii, itp.

W tym roku firma  Wikana Bioenergia Sp. z o.o. reprezentowana przez Arkadiusza Wojciechowskiego i Magdalenę Kamińską po raz pierwszy wzięła udział w tym prestiżowym wydarzeniu. Nasi przedstawiciele podczas indywidualnych spotkań z firmami hiszpańskimi, włoskimi oraz portugalskimi mieli możliwość omówienia  zasad i zakreślenia obszarów potencjalnej współpracy zainteresowanych stron. 

 

Poniżej dokumentacja fotograficzna  z wyjazdu:

 

Image
Hala Targów
Image
Reprezentacja Wikana Bioenergia
Image
Jedno ze stoisk

 

Czytaj całość

wrzesień-październik 2010
Przyjmowanie biomasy
Przyjmowanie sieczki kukurydzianej na plac składowy biogazowni w Piaskach.

Czytaj całość

Copyright © 2010 Bioenergia Polska
Wszelkie prawa zastrzezone / All rights reserved