Elektrownia biogazowa

Planowana przez Naszą Spółkę elektrownia do napędzania bloku energetycznego wykorzystywać będzie metan, który jest głównym składnikiem, powstałego w procesie fermentacji metanowej, biogazu.

Technologia i środowisko

Koncepcja technologiczna tej inwestycji opiera się na znanej i stosowanej już szeroko w Europie (Niemcy, Austria, Holandia) technologii NaWaRo, co znaczy „źródła odnawialne”.

Regulacje prawne

Zakres prawny działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej reguluje Ustawa Prawo Energetyczne. Zgodnie z art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Elektrownia biogazowa

Schemat biogazowni

Image

Planowana przez Naszą Spółkę elektrownia do napędzania bloku energetycznego wykorzystywać będzie metan, który jest głównym składnikiem, powstałego w procesie fermentacji metanowej, biogazu. Fermentacja ta stanowi zespół beztlenowych procesów biochemicznych, w których wielkocząstkowe substancje organiczne (węglowodory, białka i tłuszcze) ulegają rozkładowi do alkoholi lub niższych kwasów organicznych oraz metanu, dwutlenku węgla i wody. W niewielkiej ilości w procesie tym powstają również azot, tlen i wodór. Końcowy produkt beztlenowego rozkładu materii organicznej stanowi płynna substancja poprodukcyjna wykorzystywana w rolnictwie jako wysokiej jakości naturalny nawóz.

Głównymi elementami kompleksu planowanej elektrowni będą: dwa zbiorniki fermentacyjne, jeden zbiornik pofermentacyjny oraz moduł kogeneracyjny. Przewiduje się również dwa zbiorniki podziemne, infrastrukturę techniczną w postaci budynku maszynowni z zapleczem socjalnym, a także utworzenie laguny otwartej, w której gromadzona będzie ciecz pofermentacyjna. Niezbędnym elementem projektowanej infrastruktury będzie także składowisko surowca w postaci otwartego silosu.

Copyright © 2010 Bioenergia Polska
Wszelkie prawa zastrzezone / All rights reserved