Elektrownia biogazowa

Planowana przez Naszą Spółkę elektrownia do napędzania bloku energetycznego wykorzystywać będzie metan, który jest głównym składnikiem, powstałego w procesie fermentacji metanowej, biogazu.

Technologia i środowisko

Koncepcja technologiczna tej inwestycji opiera się na znanej i stosowanej już szeroko w Europie (Niemcy, Austria, Holandia) technologii NaWaRo, co znaczy „źródła odnawialne”.

Regulacje prawne

Zakres prawny działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej reguluje Ustawa Prawo Energetyczne. Zgodnie z art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Cele projektu

Celem niniejszego projektu jest opracowanie w trakcie planowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych a następnie wdrożenie do bieżącej działalności i wprowadzenie na rynek docelowy nowego produktu (innowacja produktowa) – nawozu BioNaw wytwarzanego z pofermentu powstającego w fazie fermentacji beztlenowej (ekoprodukt o znacząco ulepszonej charakterystyce w stosunku do produktów obecnie istniejących na światowym rynku). 

Copyright © 2010 Bioenergia Polska
Wszelkie prawa zastrzezone / All rights reserved