Elektrownia biogazowa

Planowana przez Naszą Spółkę elektrownia do napędzania bloku energetycznego wykorzystywać będzie metan, który jest głównym składnikiem, powstałego w procesie fermentacji metanowej, biogazu.

Technologia i środowisko

Koncepcja technologiczna tej inwestycji opiera się na znanej i stosowanej już szeroko w Europie (Niemcy, Austria, Holandia) technologii NaWaRo, co znaczy „źródła odnawialne”.

Regulacje prawne

Zakres prawny działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej reguluje Ustawa Prawo Energetyczne. Zgodnie z art.32 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.

Aktualności

30.11.2015 r. Realizacja Projketu zakończona

 

 

Tytuł:    Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 11/2015 z dn. 19.11.2015r.

 

Opis:     "Badania analityczne nawozu"

Zapytanie ofertowe 11.2015

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego  

Załącznik nr 2 Założenia techniczno - technologiczne

 

 

Tytuł:    Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 9/2015 z dn. 17.11.2015r.

Opis:     "Zakup modyfikowanego hydratu wapnia i soli potasowych”

 

Zapytanie ofertowe 9.2015

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego  

   

 

 

Tytuł:    Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 10/2015 z dn. 12.11.2015r.

 Opis:     "Usługi projektowe"

 

Zapytanie ofertowe 10.2015

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego  

Załącznik nr 2 Założenia techniczno - technologiczne

   

 

Tytuł:    Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 8/2015 z dn. 20.08.2015r.

Opis:     "Wynajem Linii Badawczej Nawozu"

 

Zapytanie ofertowe 8.2015

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego 

Załącznik nr 2 Założenia techniczno - technologiczne

 

 

 

Tytuł:    Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 7/2015 z dn. 30.07.2015r.

Opis:     "Zakup modyfikowanego hydratu wapnia i soli" 

Zapytanie ofertowe 7.2015

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego 

 

 

 

Tytuł:    Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 6/2015 z dn. 24.06.2015r.

Opis:     "Najem Chromatografu Gazowego" 

Zapytanie ofertowe 6.2015

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego 

 

 

Tytuł:    Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 6/06/2015 z dn. 15.06.2015r.

Opis:     "Najem przenośnego Analizatora Biogazu" 

Zapytanie ofertowe 6.06.2015

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego 

 

 

Tytuł:    Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 5/2015 z dn. 26.05.2015r.

Opis:     "Usługi projektowe"

Zapytanie ofertowe 5.2015

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

Załacznik nr 2 

 

 

Tytuł:    Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 4/2015 z dn. 26.05.2015r.

Opis:     "Badania analityczne nawozu" 

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

Zapytanie ofertowe 4.2015 

 

 

Tytuł:    Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 3/2015 z dn. 25.05.2015r. 

Opis:     "Zakup modyfikowanego hydratu wapnia i soli"

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

Zapytanie ofertowe 3.2015 

 

  

W dniu 19.01.2015r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego 1/2015r. z dnia 12.01.2015r.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma: BlueCom Jarosław Piekarz, ul. Hetmańska 43/I88, 35-078 Rzeszów 

 

 

Tytuł:    Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 1/2015 z dn. 12.01.2015r. 

Opis:     "Zakup modyfikowanego hydratu wapnia i soli"

 

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

Zapytanie ofertowe 

 

W dniu 24.12.2014r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego 5/2014r. z dnia 03.12.2014r.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego Polskiej Akademii Nauk ul. Doświadczalna 4, 20-290 Lublin. 

 

 

Tytuł:    Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 5/2014 z dn. 03.12.2014r. 

Opis:     "Usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu badania analitycznego nawozów"  

 Zapytanie ofertowe 5.2014

 Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

 Załącznik nr 2 Specyfikacja

 

 

 

W dniu 17.04.2014r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego 3/2014r. z dnia 09.04.2014r.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma AGROTEAM Przemysław Palonka, Kalinowice 32,
22-400 Zamość.

 

Tytuł:    Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 3/2014 z dn. 09.04.2014r.

Opis:     "Usługa badawcza polegająca na przeprowadzeniu badania dozowania nawozu."

 

Zapytanie ofertowe 3.2014  

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego  

 

 

W dniu 15.04.2014r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego
2/2014r. z dnia 07.04.2014r.

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma BlueCom Jarosław Piekarz, Hetmańska 43/I/88, 35-078 Rzeszów.

Zapytanie ofertowe Nr 2/2014r

"Zakup odczynników chemicznych"

 

Zapytanie ofertowe 2.2014

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

 Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma BlueCom Jarosław Piekarz, Hetmańska 43/I/88, 35-078 Rzeszów

Zapytanie ofertowe Nr 1/2014r

 

Zapytanie ofertowe 1.2014

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

 

 

W dniu 27.11.2013r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty do zapytania ofertowego 3/2013r. z dnia 18.11.2013r.

 

 

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Biowatt S.A. ul. Garbary 102, 61-757 Poznań. 

    

Zapytanie ofertowe Nr 3/2013r


Ogłoszenie zapytania ofertowego nr 3/2013 z dn. 18.11.2013r.

„Wynajem Linii Badawczej Nawozu Stałego 1 komplet do wytwarzania innowacyjnego nawozu z wykorzystaniem pofermentu powstającego w procesie wytwarzania biogazu rolniczego.”

 

Zapytanie ofertowe 3

Załącznik nr 1 Wzór formularza ofertowego

Załącznik nr 2 Założenia techniczno-technologiczne

 

 

Copyright © 2010 Bioenergia Polska
Wszelkie prawa zastrzezone / All rights reserved